Oraș al credinței

Despre proiect

În anul 2010 Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Râmnicu Vâlcea a depus la Direcția de Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism Cererea de finanțare pentru proiectul "Promovarea potenţialului turistic ecleziastic la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul de intervenție 5.3 ”Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică”, operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice și a activităților de marketing specifice”.

Prin scopul propus, proiectul de față contribuie la dezvoltarea durabilă a Municipiului Râmnicu Vâlcea, care vizează îmbunătățirea continuă a modului de promovare a resurselor turistice antropice de la nivelul Municipiului, creșterea competitivității resurselor umane implicate, creșterea calității serviciilor turistice oferite și îmbunătățirea performanțelor de marketing în scopul dezvoltării și consolidării turismului intern.